"Jag är optimistisk om att finna botemedel"

Agneta Nordberg, överläkare och professor
i klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet

Varför började du forska om hjärnsjukdomar?
– Jag fascinerades över att försöka förstå betydelsen av vissa förändringar i hjärnans funktion som jag sett i experiment på djur och att få studera det i den mänskliga levande hjärnan. Då, i slutet på 1970-talet, visste man inte mycket om hur förändringar i hjärnan kunde orsaka olika sjukdomar. Min doktorsavhandling handlade om en signalsubstans i hjärnan, acetylkolin, som enklast kan beskrivas som motsatsen till adrenalin. Brist på acetylkolin visade sig orsaka minnesstörningar. Det var starten på att få fram läkemedel för att försöka motverka alzheimer.

Vad vill du med din forskning?
– Jag vill förstå varför alzheimer uppstår och vilka förändringar i hjärnan som leder till sjukdomen. På bara några decennier har vi skaffat oss enorm kunskap om den mänskliga hjärnan och har insett att ju tidigare vi kan se sjukdomstecknen desto större blir möjligheterna att ta fram en effektiv behandling.

Vad drömmer du om?
– Trots senare tids bakslag i flera läkemedelsprövningar mot alzheimer är jag optimistisk om att finna botemedel. Demensforskningen är en ung forskningsgren och ju mer vi lär oss desto komplexare blir det. Idag anar vi att minnesstörningar är ett sjukdomstecken som kan leda till en rad sjukdomar, precis som det finns olika typer av cancer. Vi måste förstå mer om denna komplexitet. Jag har specialiserat mig på alzheimer och är övertygad om att vi kommer att kunna behandla den sjukdomen framgångsrikt framöver.

Vad har Swedish Brain Power betytt för dig?
– Det har varit mycket värdefullt för mig. På ett både personligt och vetenskapligt plan. Att det finns forskare med från så många olika discipliner från olika universitet har tillfört en extra dimension som är sällsynt. Vi är ett litet land, trots det förekommer inte mycket samarbete mellan olika universitet. Men det håller på att ändras nu. Man inser att det behövs olika slag av kompetens för att lösa komplexa problem. Där är Swedish Brain Power en föregångare.

Annbritt Ryman, kommunikatör, Swedish Brain Power

Senast uppdaterad 02 juni 2015 - 15:14 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår