Vaskulär demens

Det finns inga särskilda läkemedel mot vaskulär demens. Däremot används läkemedel för att förhindra att nya kärlskador uppkommer. Personer med strokerelaterad demens får ofta låga doser av t ex Magnecyl, Bamyl och Albyl. Dessa preparat innehåller acetylsalicylsyra som är ett ämne som ska förebygga blodproppsbildning och därmed ytterligare hjärninfarkter. Förebyggande åtgärd kan också innebära att sänka ett högt blodtryck eftersom högt blodtryck ökar risken för nya kärlskador.

Senast uppdaterad 14 juni 2017 - 14:33 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår