Beteendemässiga och psykiska symptom

Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, som förkortas BPSD, drabbar 9 av 10 personer med demens någon gång under sjukdomsförloppet. Till BPSD räknas bland annat apati, vanföreställningar, depression, sömnstörningar eller hämningslöshet.

Det finns ingen generell behandlingsmetod mot BPSD. I första hand ska läkemedel inte användas. I stället bör man kartlägga personens omvårdnad, vårdmiljö och läkemedelsanvändning för att försöka hitta och eliminera den bakomliggande orsaken till symptomet. En orsak till BPSD kan till exempel vara olämplig läkemedelsbehandling.

Antipsykotiska läkemedel, som kan komma i fråga vid BPSD, ska användas restriktivt på grund av ökad risk för allvarliga biverkningar. Läkemedelsbehandlingen bör vara kort och utvärderas regelbundet. 

LÄS MER 

Läkemedelsverket
Rekommendationer för läkemedelsbehandling vid BPSD (sammanfattning), ladda ned  (pdf, 1 sid)

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har tagit fram särskilda indikatorer som kan användas för uppföljning och utvärdering av äldres läkemedelsanvändning. De kan även fungera som stöd vid förskrivning och läkemedelsgenomgångar.

Senast uppdaterad 14 juni 2017 - 17:11 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår