Demensteam i hemtjänsten

Positiv utvärdering av Stockholmsteam

Mycket ros och lite ris. Så kan man sammanfatta utvärderingen av demensteamen i tre Stockholmsstadsdelar. Tid för reflektion nämns som en nyckel till framgången. Läs mer »


Särskilda team bättre än vanlig hemtjänst?

Stadsdelen Västra Innerstaden i Malmö var tidigt ute med att bilda demensteam. Läs utvärderingen »

 

Senast uppdaterad 02 juli 2015 - 14:00 © Svenskt Demenscentrum

  

Mottala vann bästa hemtjänstteam 2010, läs mer »


Bromma vann bästa hemtjänstteam 2009, läs mer »
 


 

Borlänge vann Bästa hemtjänstteam 2008, läs mer »

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår