Svenska Demensregistret växer

Så var det återigen dags för SveDems regionala koordinatorer att träffas. Arbetet pågår för fullt med implementeringen av registret .

Idag har drygt 60 % av landets alla vårdcentraler anslutit sig till SveDem - allt tack vare koordinatorerna. Koordinatorerna finns spridda över landet och träffas några gånger per år för att diskutera sitt uppdrag och göra en avstämning av hur det ser ut i landets alla län samt planera sitt fortsatta arbete under året.

Koordinatorernas uppdrag är att representera SveDem vid regionala och nationella konferenser samt att utbilda användarna på de olika vård/hälsocentralerna runt om i landet. Någon är anställd på heltid och övriga på halv- eller deltid med andra arbeten vid sidan av uppdraget.

Koordinatorerna ingår som en del av satsningen inom "Bättre liv för sjuka äldre" som syftar till att förbättra vården för gamla och sjuka äldre. Susanne Sjöberg är projektledare för Bättre liv för sjuka äldre samt samordnare för koordinatorerna.

Arbete med implementeringen av SveDem fortsätter och även i år utgår prestationsersättning från Socialdepartementet, via SKL, som en uppmuntran till landets alla vårdcentraler för att ansluta sig och registrera i SveDem.

 Läs mer på SKL:s hemsida » (nytt fönster)

Till SveDems hemsida » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 14 maj 2013 - 10:40 © Svenskt Demenscentrum

 

 

bild på koordinatorer

Övre raden, fr vä: Trine Johansson,
Bodil Persson, Carina Stenmark,
Christina Carlsson. Nedre raden fr vä:
Emma Timerda, Susanne Sjöberg.
På bilden saknas Camilla Collijn och
Ann-Marie Liljeroth

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår