Qualid

QUALID är ett amerikanskt instrument för att mäta livskvalitet vid svår demenssjukdom. Det har översatts och utvärderats av sjuksköterskan och fil.dr. Hanna Falk i Göteborg.

Hanna Falk har översatt och utvärderat det amerikanska instrumentet QUALID, Quality of Life in Late-Stage Dementia scale. Det är specifikt utformat för senare stadier av demenssjukdom och det första i sitt slag på svenska. Utvärderingen, som är psykometrisk, har omfattat validitet (giltighet), reliabilitet (tillförlitlighet) och känslighet.

Personer med demenssjukdom i sent stadium har ofta svårt att själva berätta hur de mår. Därför görs bedömningen av personal som är väl förtrogen med personens normala beteende och har tillbringat en betydande del av den senaste veckan tillsammans med den sjuke.

Testet består av elva frågor om observerbart beteende och om sinnesstämning som skattas efter förekomst under den senaste veckan: 

 • Ler
 • Verkar ledsen
 • Gråter
 • Har ett ansiktsuttryck som visar på obehag, verkar olycklig eller smärtpåverkad (ser orolig ut, grimaserar, rynkar pannan eller slår ner blicken)
 • Verkar känna fysiska obehag, så som att sitta obekvämt och hela tiden ändra sittställning.
 • Uttalar sig om, eller visar tecken på att vara missnöjd, olycklig eller har det obekvämt (klagar, stönar eller skriker).
 • Är irriterad eller aggressiv (blir arg, svär eller beter sig våldsamt mot andra)
 • Tycker om att äta mat.
 • Tycker om beröring och kroppskontakt.
 • Tycker om att umgås eller att vara med andra.
 • Verkar lugn och harmonisk.

  Det finns fem fasta svarsalternativ för varje fråga. När samtliga frågor summeras får man en totalpoäng som kan sträcka sig mellan 11 poäng (högsta grad av livskvalitet) och 55 poäng (lägsta nivå av livskvalitet).
 •  

  Senast uppdaterad 14 februari 2011 - 09:35 © Svenskt Demenscentrum

  Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

  Loading   Sökning pågår