Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

bild på omslagSocialstyrelsens nationella riktlinjer är en vägledning till god vård och omsorg vid demenssjukdom. Den senaste versionen (2017) innehåller 76 rekommendationer framtagna av en expertgrupp som har gått i genom forskning och beprövad erfarenhet på området.

Rekommendationerna numreras (1-10) efter deras betydelse. Åtgärder som bör ebjudas har 1-3, åtgärder som kan erbjudas har 4-7 och åtgärder som i undantagsfall kan erbjudas har 8-10. Rekommendationerna är uppdelade på följande områden:

  • Utredning & uppföljning
  • Multiprofessionellt arbete
  • Stödinsatser (omvårdnad)
  • Läkemedelsbehanding
  • Utbildning

Ladda ned Nationella riktlinjer för vård och omsorg
vid demenssjukdom (pdf, 117 sid)

Senast uppdaterad 15 december 2016 - 10:19 © Svenskt Demenscentrum

  

OBS! En uppdaterad version av riktlinjerna väntas hösten 2017. Läs mer under Nyheter.

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår