Praktiska exempel

I Emmaboda kommuns äldreomsorg arbetar man utifrån ett socialt synsätt där man sätter den enskilde i fokus och försöker ta tillvara de förmågor och resurser som den enskilde har. Det skapas förutsättningar för den enskilde att ha ett självbestämmande och inflytande över sin vardag. 
Läs mer på Emmaboda kommuns hemsida » (länk till nytt fönster)

I Höganäs kommun har all personal lyssnat på en föreläsning om salutogen omsorg och om det livsviktiga i att känna sammanhang i tillvaron. Läs mer i Helsingborgs Dagblad (nytt fönster)» 

Med utgångspunkt i ett salutogent synsätt har personal på Älandsgården
i Härnösands kommun utvecklat ett nytt arbetssätt för sitt dagliga
arbete. Syftet med utvecklingen var att ge personer med demenssjukdom
goda förutsättningar att behålla sin naturliga dygnsrytm samt att
skapa en harmonisk miljö där de äldre ges möjlighet att behålla sitt
”jag” och därmed känna att de ingår i ett sammanhang.
Läs mer » (Nytt fönster)

Senast uppdaterad 07 mars 2011 - 09:08 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår