Film

Matglädje i hemtjänst

Filmen visar hur Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning använt stimulansmedel för att utveckla arbetet med mat och måltider inom hemtjänsten.

Mat och måltider är en viktig del inom äldreomsorgen och förhoppningen är att filmen ska inspirera och få igång lokala utvecklingsarbeten. Se videon och beställ filmen, Socialstyrelsen » (nytt fönster)

Film om bemötande

Bemötande i Äldreomsorgen — en utbildningsfilm för diskussion och utveckling har producerats  i Sandviken. Personal har skapat scener, varit skådespelare, manusförfattare, filmfotograf, redigerare och producent/regissör.

Filmprojektet är en fortsättning på "Bemötandeprojektet" . Båda har fått ekonomiskt stöd av regeringens satsning Kompetensstegen.
Läs om projektet och se ett filmklipp på Sandvikens kommuns hemsida »

 

Guldstunder i de äldres vardag

I Malmö stad har man använt stimulansmedel för att höja och utveckla det sociala innehållet på särskilt boende.

En film har producerats och är tänkt att diskuteras på arbetsplatsträffar med vård- och omsorgspersonal.

Kontaktperson:  Irmeli Dahlbacka, projektledare/pedagog
E-post: irmeli.dahlbacka@malmo.se 

Mer om filmen på Socialstyrelsens hemsida »Det är de små detaljerna som gör det

I framtidens demensvård läggs stor vikt vid bemötande, fokus på det friska och att se möjligheter i stället för svårigheter. Små men omtänksamma detaljer gör livet lättare, roligare och skönare för de sjuka. Ånge kommun fick stimulansmedel från Socialstyrelsen för att bedriva förbättringsarbete. Resultatet visas i filmen "Det är de små detaljerna som gör det!"

Här kan du se och läsa mer om filmen »

Senast uppdaterad 10 april 2014 - 13:29 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår