Dietist

Screening av näringstillstånd

Screening av näringstillstånd bör alltid följas upp av en utredning och bedömning. De mest använda i Sverige är Mini Nutritional Assessment (MNA), MNA-short form (SF), Subjective Global Assessment (SGA). Läs mer » (pdf, 2 sid).

MNA finns att ladda ned på Senior Alert hemsida » (nytt fönster) 

Diagnostik av ätproblem

Edinburgh Feeding Evaluation in Dementia (EdFED) är ett omtalat instrument som används för att diagnostisera ätproblem och behov av ätstödjande åtgärder. Det har hittills inte används så mycket i Sverige.  Läs mer » (pdf.1 sid.) 

Kommundietisternas nätverk…

…hittar ni under rubriken Kommundietister på Dietisternas riksförbunds hemsida » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 18 juni 2015 - 14:40 © Svenskt Demenscentrum


Hör av er med tips, idéer och respons: info@demenscentrum.se

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår