Visst finns det hjälp för minnet

Följande bildspel visar exempel på olika sorters minnesstöd. En del saker finns att köpa i
handeln. Andra handlar om anpassningar eller hjälpmedel som man kan få förskrivna.
Kontakta din arbetsterapeut för mer information!


Bildspelet bygger på en utställning skapad av Trollreda resurscenter i samverkan
med hjälpmedelskonsulenter i Västra Götaland och med stöd från projektet Teknik
för äldre, Hjälpmedelsinstitutet. 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår