Möten med litteratur

Syftet med projektet Möten med litteratur är att inspirera och stödja bibliotek att ytterligare öppna upp sina verksamheter och bidra till ett demensvänligt samhälle.

9 bibliotek arbetar under 2015 med att

  • öka sin förståelse och kunskap om demenssjukdomar
  • skapa lokala nätverk
  • testa och genomföra olika aktiviteter för och med målgruppen

Under hösten 2015 hölls det aktiviteter runt om i landet via de deltagande biblioteken. Till exempel föreläsningar om demens, arkivfilmsvisningar, musik- och berättarstund, berättarcafé och träffar om digital teknik, bokcirkel med mera.

Projektet är ett samarbete mellan Regionbibliotek Stockholm, Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum.

Läs mer om projektet »

Senast uppdaterad 28 augusti 2018 - 09:46 © Svenskt Demenscentrum

logga Möten med litt

 

 

Läs mer om projektet i tidningen
Möten med litteratur »
(PDF i nytt fönster, 24 sidor)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår