Kalender

Webbinarium: Stjärnmärkt demensomsorg – för att utveckla personcentrerad omvårdnad 

15
feb
Datum: 15 februari 2021
Tid: 13:30 – 15:40
Plats:
Online
Arrangör:
Svenskt Demenscentrum och SveDem

Välkommen att delta i ett webbinarium om Stjärnmärkt och personcentrerad omvårdnad. Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum och som sprider sig över landet. I dag finns drygt 60 Stjärnmärkta enheter – särskilda boenden, dagverksamheter, hemtjänst- och biståndshandlägggarenheter – och fler är på gång.

I webbinariet delar Stjärninstruktörer från tre kommuner – Ljusdal, Malmö och Västerås – med sig av sina erfarenheter och berättar om vilka effekter utbildningsmodellen har haft och hur man tänker gå vidare.

Det övergripande syftet med Stjärnmärkt är att utveckla den personcentrerade omvårdnaden. Det är också temat för en föreläsning av Iréne Ericsson, fil. dr. i gerontologi och forskare vid Jönköpings University. Under webbinariet presenterar även Frida Nobel Socialstyrelsens nya målnivåer för demensomsorgen. Läs mer om webbinariet i programmet (nytt fönster).

Webbinariet, som arrangeras av Svenskt Demenscentrum och SveDem, är avgiftsfritt. Anmäl dig nedan. (Obs! Du får en automatisk bekräftelse på din anmälan. Om du inte hittar den kan mejlet ha hamnat i skräpposten.)

 

Demenssjukdom och kognitiv svikt • Online 

16
mar
Datum: 16 mars 2021
Tid: 8:50 – 15:00
Plats:
Online
Arrangör:
Gothia Kompetens

Gothia Kompetens bjuder in till livesänd webbkonferens om stöd och bemötande.

Föreläser gör bland andra Wilhelmina Hoffman, geriatriker specialiserad på demenssjukdomar, Svenskt Demenscentrum och Silviahemmet, Frida Nobel, medicinskt sakkunnig och ansvarig utredare på Socialstyrelsen, Petra Tegman, Silviasjuksköterska och specialistsjuksköterska samt Henrik Frenkel, journalist och tidigare chef för Aktuellt på SVT.

Programmet berör bland annat nedanstående punkter.

 • Vikten av uppföljning och stöd efter en diagnos
 • Kommunikationsstödjande appar med evidens
 • Skapa ett demensvänligt samhälle med små medel
 • Så förhöjer du måltiden vid demens

Program och mer information »

Taktil Stimulering inom äldreomsorg • Online 

29
mar
Datum: 29 mars 2021
Tid: 19:00 – 20:00
Plats:
Online
Arrangör:
Skola för Beröring

Skola för Beröring bjuder in till en introduktion och kort föreläsning om varför beröring är så bra för äldre och positiva effekter av att arbeta med Taktil Stimulering inom äldreomsorgen och personer med demens.

Beröring är vårt grundläggande behov för bevarande (och utveckling) av människans funktioner och hälsa. Den fysiska kroppen som är gammal har större behov av att få hjälp med kroppsuppfattningen för att till exempel minska fallolyckor, yrsel, samt att öka förmågan att själv använda sina händer till att äta, tvätta sig och andra funktioner som ökar självständigheten för individen.

Föreläsningen sker digitalt och er avgiftsfri. Anmälan krävs.

Mer information »

Mötesplats Ung anhörig • Online 

30
mar
Datum: 30 mars 2021
Tid: 17:00 – 18:30
Plats:
Online
Arrangör:
Anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Du som är i 18- till 30-årsåldern – kom och träffa andra i en liknande situation.

Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

På grund av rådande omständigheter så börjar träffarna digitalt. Förhoppningen är att under våren kunna genomföra fysiska träffar. Information om hur träffen genomförs skickas ut inför varje tillfälle.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information och kontaktuppgifter »

Mötesplats Ung anhörig • Online 

27
apr
Datum: 27 april 2021
Tid: 17:00 – 18:30
Plats:
Online
Arrangör:
Anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Du som är i 18- till 30-årsåldern – kom och träffa andra i en liknande situation.

Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

På grund av rådande omständigheter så börjar träffarna digitalt. Förhoppningen är att under våren kunna genomföra fysiska träffar. Information om hur träffen genomförs skickas ut inför varje tillfälle.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information och kontaktuppgifter »

Mötesplats Ung anhörig • Online 

18
maj
Datum: 18 maj 2021
Tid: 17:00 – 18:30
Plats:
Online
Arrangör:
Anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Du som är i 18- till 30-årsåldern – kom och träffa andra i en liknande situation.

Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

På grund av rådande omständigheter så börjar träffarna digitalt. Förhoppningen är att under våren kunna genomföra fysiska träffar. Information om hur träffen genomförs skickas ut inför varje tillfälle.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information och kontaktuppgifter »

Mötesplats Ung anhörig • Online 

15
jun
Datum: 15 juni 2021
Tid: 17:00 – 18:30
Plats:
Online
Arrangör:
Anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Du som är i 18- till 30-årsåldern – kom och träffa andra i en liknande situation.

Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

På grund av rådande omständigheter så börjar träffarna digitalt. Förhoppningen är att under våren kunna genomföra fysiska träffar. Information om hur träffen genomförs skickas ut inför varje tillfälle.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information och kontaktuppgifter »

Svenska Demensdagarna • Örebro 

12
okt
Datum: 12 – 13 oktober 2021
Tid: Se program nedan
Plats:
Conventum, Örebro
Arrangör:
Svenska Nätverket för Demenskunskap

År 2021 samlas vi för 21:a gången på Svenska Demensdagarna. Denna gång hålls konferensen på Contventum i Örebro.

Huvudföreläsare är:

 • Bengt Winblad, Karolinska Institutet, Inst NVS, sektionen för neurogeriatrik
 • Katrin Lindholm, Anhörigkonsulent, Avesta Kommun
 • Gudrun Strandberg, Demenssjuksköterska, Avesta Kommun
 • Anna Nåsby, ung anhörig/psykolog
 • Ellen Enbom, ung anhörig
 • Madeleine Liljegren, ST-läkare, med dr, Psykiatri Nordväst/Lunds universitet
 • Lars-Christer Hydén, Professor, Centrum för demensforskning, Linköpings universitet.

Svenska Demensdagarna samarbetar med Svenskt Demenscentrum.

Program »
Anmälan »

Skandinavisk ledarskapskonferens • Stockholm 

26
sep
Datum: 26 – 27 september 2022
Tid: Se program nedan
Plats:
Stockholm City Conference Centre
Arrangör:
Svenskt Demenscentrum, Nasjonal kompetansetjeneste (Norge) och Nationalt videnscenter for demens (Danmark)

För femte gången arrangerar Skandinaviens tre nationella demenscentrum en konferens med ledarskapet i fokus.

Brendan McCormack, professor vid Queen Margaret University i Skottland, är bara en av flera spännande föreläsare som kommer till Stockholm City Conference Centre. Program och länk till anmälan läggs ut under 2021. 

OBS! Denna konferens skulle har ägt rum i oktober 2020 men ställdes in p.g.a. coronaepidemin.