Nytt faktablad om kognitiv svikt

 PUBLICERAT

bild på faktablad All glömska är inte demensFaktabladet finns ännu så länge endast på svenska men kommer att översättas till flera andra språk under nästa år. Besök nedladdningssidan för faktabladen