Dina erfarenheter kan bli lärande exempel

Arbetet för en demensvård utan tvång och begränsningar har tagit fart. Drygt 300 Nollvisionsambassadörer, utbildade av Svenskt Demenscentrum m fl, sprider kunskap om god omvårdnad i sina hemkommuner.

Även på många andra håll prövas metoder och arbetssätt som kan förebygga svåra symptom och beteenden. Som nationellt kompetenscentrum vill Svenskt Demenscentrum att de erfarenheter som görs lokalt blir tillgängliga för hela landet.

Vår ambition är att lägga ut korta fallbeskrivningar på hemsidan. Därför ber vi dig om hjälp. Dina erfarenheter, både goda och mindre goda, kan bli lärande exempel för hela landet. Antingen kan du själv skriva en fallbeskrivning eller så kontaktar du oss och berättar, så hjälper vi till med skrivandet, e-post: ann-christin.karrman@demenscentrum.se 

Frågor som kan fungera som underlag till fallbeskrivningen är: 

  • Vilka var symptomen som riskerade att bli till ett större problem?
  • Vilka förebyggande åtgärder sattes in?
  • Fungerade åtgärderna? Om inte, vad gjorde ni då?
  • Användes kartläggningsmallen eller något annat verktyg i utbildningspaketet Nollvision?

Personerna i fallbeskrivningarna måste givetvis avidentifieras, något som vi också kan hjälpa till med.