Ladda ned broschyrer om alzheimerläkemedel

Region Skåne har tagit fram 4-sidiga  broschyrer för de symptomlindrande läkemedel som idag förskrivs vid vissa demenssjukdomar, bl a Alzheimers sjukdom. Broschyrerna vänder sig i första hand till patienter och anhöriga och tar bland annat upp hur läkemedlen verkar, hur de ska tas och vilka biverkningar de kan ge.

bild på läkemedelBroschyrerna har faktgranskats av Emmy Andersson, leg apotekare och verksam vid enheten för kognitiv medicin, Ängelholms sjukhus. De kan laddas ned på Svenskt Demenscentrums webb under Fakta om demens/läkemedel.