Filmen Gipsmössan nu på webben

I filmen får vi följa två äldre kvinnor med demenssjukdom. Deras liv har blivit mer komplicerat men båda har lärt sig strategier som gör att det ännu kan baka och träffa sina vänner utan hjälp från omgivningen. Gemenskap och skratt blandas med funderingar över hur framtiden ska te sig. Filmen är 17 min lång. Se den här »