Om åldrande och minne på åtta sidor

Den korta faktaspäckade Åldrande och minne är på åtta sidor och presenterades vid ett frukostseminarium den 10 oktober. Författare är professorerna Johan Fastbom och Martin Lövdén samt fil dr Stefan Fors, samtliga verksamma som forskare vid Aging Research Center i Stockholm.

Skriften tar upp hur kognitiva förmågor (minne, inlärning etc) påverkas av åldrandet och vilka följder försämringar kan leda till. En stor del ägnas åt demenssjukdomar, bland annat vilka risk- och friskfaktorer som forskarna har identifierat.

Demens är en snabbt växande folksjukdom på grund av att vi lever allt längre. Idag beräknas 160 000 personer landet vara drabbade och siffran kan fördubblas fram till 2050. Något botemedel mot alzheimer och andra demenssjukdomar är inte i sikte men forskarna bakom skriften lyfter fram ett ljus i mörkret.

Även om fler drabbas finns forskning som tyder på att risken att insjukna minskar i varje åldersgrupp (efter 65 år). Vi lever alltså allt längre med en frisk hjärna. Ett par förklaringar som lyfts fram är en generellt sett högre utbildningsnivå och bättre "blodkärlshälsa", både låg utbildning och högt blodtryck är riskfaktorer för demenssjukdom.

Skriften Åldrande och minne kan laddas ned (se högerspalt) eller beställas från FORTES webbplats: www.forte.se » (nytt fönster)

Se intervju med professor Martin Lövdén » (SVT Nyheter)