Prisat samarbete mellan minnesteam och dagverksamhet

De äldre blir tryggare och mår bättre när de möts av personal som känner dem väl. Vi vet sådant som att den här personen tycker så mycket om leverkorv. Det säger Petra Sveberg Persson, arbetsterapeut i Kirsebergsteamet som får priset Bästa demensteam i hemtjänsten 2014.

Kirserbergs minnesteam

På Silviahemmets stora inspirationsdag (24 april) är Petra Sveberg Persson en av dem som representerar teamet och som får ta emot 50 000 kronor och diplom ur Drottningens hand. Egentligen arbetar hon på dagverksamheten Pärlan, en verksamhet som är nära sammankopplad med Kirsebergs minnesteam. I teamet ingår sex omvårdnadspersonal, arbetsterapeut och biståndshandläggare.

Samarbetet mellan minnesteamet och dagverksamheten är en av hörnstenarna i omsorgen och likaså ett starkt skäl till att just Kirseberg får priset. En stor del av dem som får hemtjänsthjälp av minnesteamet går också på dagverksamheten och fyra i teamet är knutna till båda verksamheterna.

– Det är så mycket lättare nu att motivera de äldre som har demenssjukdom att komma till dagverksamheten, säger Petra Sveberg Persson.


Samarbetet mellan minnesteamet
och dagverksamheten startade som ett projekt. Tidigare var det sämre ställt med kontinuiteten, det var många olika som gick till de demenssjuka äldre.Nu möter de färre personer i hemtjänsten och likaså här på dagverksamheten.

– Vi lär känna dem mer på djupet. Vi vet vad de har arbetat med tidigare i livet, att de kanske har klippt får och karda, säger Petra Sveberg Persson.

Det vi talar om här på dagverksamheten kan de ju fortsätta prata om hemma sedan. Det blir en trygghet för dem. De äldre kunde vara lite misstänksamma mot henne tidigare, berättar hon. Nu när de känner mig bättre är det lättare att få dem att bli intresserade av olika hjälpmedel, som jag kan förskriva som arbetsterapeut.

En del är på dagverksamheten ett par dagar i veckan, andra kommer varje vardag. Alla är äldre, den yngsta är 74 och den äldsta 96 år.

– En dam var här fem dagar i veckan. Hemma åt hon inte och var deprimerad. Här var hon drottningen. Vi talar mycket om förr i tiden, om deras uppväxt och vad de gjort i livet. Det är ett sätt att stärka deras självförtroende. De minns ju det som hände då mycket bättre än det som skedde igår,säger Petra Sveberg Persson.


Omsorg och bemötande handlar
hela tiden om vad var och en mår bäst av. Det gäller att vara flexibel. Om en person inte vill duscha ena dagen kan det ske nästa. Och om han inte vill duscha hemma går det bra att göra det på dagverksamheten, för att ta ett exempel. Tät kontakt med anhöriga är också en viktig del i arbetet.

Vad innebär det att en biståndshandläggare ingår i teamet?

– Vi har möte varje månad där hon är med. Hon vet precis hur vi arbetar och känner förtroende för oss, vilket underlättar väldigt när det handlar om att bevilja olika insatser, säger Petra Sveberg Persson.

De äldre kan bo kvar länge hemma, trots demenssjukdomen.

– Jag tror också, fast det är väl inte vetenskapligt, att man lever längre när man har roligt och mår bra, säger Petra Sveberg Persson och skrattar.

Kari Molin, frilansjournalist