Om oss

Svenskt Demenscentrum (SDC) invigdes den 15 februari 2008. Bakom centret står Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Stiftelsen Silviahemmet. Uppdraget kommer från Socialstyrelsen och regeringen som finansierar verksamheten. Sedan 1 januari 2013 är Svenskt Demenscentrum en egen stiftelse.

SDC arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet. Denna byggs kontinuerligt upp för att samla och sprida information. SDC arbetar aktivt för att driva på en positiv utveckling av vård och omsorg för ett mer demensvänligt samhälle.

SDC arbetar för att:

  • samla in, strukturera och sprida kunskap
  • sammanställa utvärderingar och forskningsresultat
  • kunskapsutvecklingen ges en mer tillämpad och praktisk inriktning
  • underlätta implementering av nya kunskaper i vård och omsorg

SDC arbetar aktivt för att vara en länk mellan forskning, praktik, beslutsfattare och landets FoU-verksamheter:

Svenskt Demenscentrum utvärderades av Linköpings universitet 2011. Utvärderingen kom fram till att SDC svarat väl upp mot det stora trycket från samhället på mer kunskap och kommer att fortsätta behövas framöver eftersom dessa frågor fortsätter att vara aktuella i allt högre grad. Den övergripande slutsatsen från utvärderingen är att det finns goda skäl för att SDC ska få fortsätta med, och vidareutveckla, sin verksamhet i ett långsiktigt perspektiv.

Rapporten, "Nationella kompetenscentra som intermediär mellan forskning och praktik – Tre år med Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt Demenscentrum", finns att läsa här » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 29 januari 2018 - 16:53 © Svenskt Demenscentrum

Stiftelsen Silviahemmet (nytt fönster)

 

 

Stiftelsen Äldrecentrum (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår