Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan arrangerar demensinriktade utbildningar på många håll i landet, de flesta är på distans. Aktuella utbildningar hittar du på Yrkeshögskolans webbplats (nytt fönster)

Vad är Yrkeshögskolan?
Yrkeshögskolans kvalificerade yrkesutbildningar är utformade efter arbetslivets behov. Utbildningarna är på en eftergymnasial nivå. Det är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

I utbildningarna brukar ingå LIA-perioder – LIA står för lärande i arbete – då teori varvas med praktiskt lärande. Utbildningarna leder till en yrkeshögskoleexamen (minst ett år) eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen (minst två år).

Senast uppdaterad 06 december 2017 - 10:40 © Svenskt Demenscentrum

logga YH

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår