Verktygslåda

bild på verktygslåda

Sverige kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en hel del material om SIP:

Socialstyrelsens webb

Infofolder för anhöriga

Kommunicera bättre  

Tecken på kognitiv svikt

Kognitiva hjälpmedel

Juridik

Planeringsunderlag 1: från biståndshandläggare till läkare

Planeringsunderlag 2: från läkare till biståndshandläggare 

Svenskt Demenscentrums webbplats

Senast uppdaterad 16 maj 2019 - 14:18 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår