Palliation ABC

UtbildningsportalGå till utbildningsportalen »
(nytt fönster)

Palliativ vård har högsta prioritet

När sjukdomen inte går att bota och förr eller senare leder till döden ska vården ha ett palliativt förhållningssätt. I palliativ vård ses döden som en naturlig del av livet. Med en helhetssyn på den sjukes behov fokuserar den på livskvalitet och värdighet framför livsuppehållande behandling. Viktiga hörnstenar är symptomlindring, kommunikation, teamarbete och anhörigstöd. Palliativ vård i livets slutskede har högsta prioritet när behovet uppstår enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Utbildningen vänder sig till all vårdpersonal

Palliation ABC ger dig grunderna i palliativ vård, oberoende av diagnos. Utbildningen, som tagits fram i samarbete mellan Palliationsakademin (Betaniastiftelsen) och Svenskt Demenscentrum, vänder sig till all personal inom vård och omsorg. Den tar ca 3,5 timmar att göra och avslutas med ett kunskapstest. Vid godkänt resultat kan du ladda ned ett kursbevis i form av ett diplom. Gå till utbildningen (nytt fönster)

Fördjupning på Palliationsakademins webb

Mer om palliativ vård kan du ta del av på www.palliationsakademin.se (nytt fönster). Där finns fördjupande material, bland annat poddar, videoföreläsningar och boken Palliationspraktikan i tre delar. Allt är avgiftsfritt. 

Senast uppdaterad 11 februari 2019 - 16:01 © Svenskt Demenscentrum

Bild på infoskrift

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår