Demens ABC plus Primärvård

UtbildningsportalGå till utbildningsportalen »
(nytt fönster)

Vem vänder sig utbildningen till?

Demens ABC plus Primärvård vänder sig i första hand till dig som arbetar på vårdcentraler, husläkarmottagningar eller andra primärvårdsinrättningar. Den innehåller särskilda fördjupningar för läkare, arbetsterapeuter och sjuksköterskor men är öppen för alla som är intresserade av demensfrågor. Du behöver inga särskilda förkunskaper men det är en fördel om du har genomfört webbutbildningen Demens ABC »

Hur är den upplagd?

Utbildningen innehåller tre kapitel: tidig upptäckt, utredning och diagnos samt uppföljning. Korta filmer och bildspel varvas med frågor och situationer att ta ställning till. Att genomföra hela utbildningen tar ca tre timmar och du kan när som helst påbörja och avbryta denUtbildningen avslutas med ett kunskapstest.

Vad kostar det att gå den?

Utbildningen är avgiftsfri och tillgänglig via vår utbildningsportal » (nytt fönster).

Senast uppdaterad 11 februari 2019 - 15:57 © Svenskt Demenscentrum

bild på logga

bild på
Som ett komplement till utbildningen ger vi ut boken Om demenssjukdom för primärvården. Den är under produktion.

 

Ladda ned infoblad om
utbildningen »
(pdf, 2 sid)

Se trailer till utbildningen »
(YouTube, nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår