Leva livet med demens – praktiska råd och berättelser från Hattstugans äldreboende

2012
Gun Aremyr, Jane Lindell Ljunggren

Litteratur

Kroppen och hjärnan är vårt instrument att spela på. Vad händer när instrumentet skadas och melodin låter annorlunda? Är det meningsfullt att fortsätta spela på de strängar som fortfarande ger vackra toner ifrån sig? Kan man fortsätta att vara musiker även utan ett fullgott instrument?  Kan man kanske rentav växa som människa och njuta av tillvaron trots att man är drabbats av sjukdom?

Den nya boken Leva livet med demens ger prak­tiska råd och tankar om hur man kan stödja personer med demens till ett fortsatt tillfredsställande och meningsfullt liv. Boken tar upp allt från hjälpmedel till bemötande och är illustrerad med spännande berät­telser och foton från vardagen på Hattstugans demensboende.

Senast uppdaterad 02 juli 2015 - 16:09 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår