Sök böcker och filmer

bild på sökVår databas innehåller facklitteratur, dokumentära skildringar, vårdprogram, långfilmer etc. Sök här »

Beställ böcker i webbshopen

Guiden, Nollvision och Om demenssjukdom är böcker från Svenskt Demenscentrum. Beställ dem i vår webbshop »

bild på omslag

bild på omslaget till Vad kan Sverige lära?omslag Guidenbild på bokomslag


Nytt faktablad om kognitiv svikt

bild på faktablad All glömska är inte demensSvenskt Demenscentrums senaste faktablad tar upp begreppen kognitiv svikt och lindrig kognitiv funktionsnedsättning (MCI). Läs mer om faktabladet All glömska är inte demens

 

 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår