Tidslinje visar alzheimerforskningens framsteg

År 1906 beskrev den tyske läkaren Alois Alzheimer de hjärnförändringar som kännetecknar den sjukdom som kom att bära hans namn. Idag, 110 år senare, saknas fortfarande botemedel mot Alzheimers sjukdom. Även om det stora genombrottet uteblivit har det hänt en hel del inom forskningen sedan doktor Alzheimers upptäckt. Nya rön publiceras i en allt snabbare takt och de viktigaste har Alzheimer Forum markerat i en tidslinje som löper från 1906 till 2015.

Tidslinjen är en illustration som finns i en on-line-variant. Det omfattande innehållet – 271 vetenskapliga rön – kan avgränsas genom att olika teman markeras, t ex diagnostik, behandling eller epidemiologi. Tidslinjen kan även laddas ned i sin helhet, som pdf i posterstorlek. Till Alzheimer Forum´s tidslinje (nytt fönster)

tidslinje

Publicerad 2016-11-15
Senast uppdaterad 15 november 2016 - 12:09Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår