Stipendium för ett mångårigt och gediget arbete

Årets stipendium från Svensk Förening för Kognitiva sjukdomar (SFK) går till Sigrid Svedmyr, läkare vid minnesmottagningen på Huddinge sjukhus. Hon var tidigt ute med att uppmärksamma de anhörigas situation.

SFK:s stipendium, som sponsras av läkemedelsbolaget Janssen-Cilag, delas ut till "den eller de som bidrar till att driva demensvården framåt".  Årets vinnare, Sigrid Svedmyr, får 50 000 kr "för sitt mångåriga och gedigna arbete för demenssjukvården."

Sigrid Svedmyr var tidigt ute med att uppmärksamma de anhörigas utsatta situation, bl a i det vårdprogram för demenssjukdomar – det första i sitt slag i Stockolm – hon var med att utarbeta under åren 1994–96. Hon har även byggt upp samverkande organisationer med kommuner och landsting, bl a demensteam som arbetat både på konsultbasis och med att göra hemutredningar.

Sigrid Svedmyr har även engagerat sig i barn- och ungdomar till föräldrar med demenssjukdom. För denna målgrupp har hon, i samarbete med barnpsykiatrin, utvecklat och drivit samtalsgrupper.

Magnus Westlander

Publicerad 2008-12-03
Senast uppdaterad 03 december 2008 - 17:06Newspage © Svenskt Demenscentrum

 

 

bild på Sigrid Svedmyr
Doktor Sigrid Svedmyr har bl a engagerat sig i barn- och ungdomar till föräldrar med demenssjukdom.

 

Läs mer på www.fks.nu »

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår