Ökad satsning på nationella demensregister

En ökad satsning på nationella kvalitetsregister är en del av regeringens demenspaket för 2016. Minneskliniken vid Skånes universitetssjukhus får 1,5 milj kr för att få fler kommuner att ansluta sig till BPSD-registret. I dag används registret av drygt 5 700 enheter runt om i landet.

Lika mycket medel, 1,5 milj kr, går till Svedem (Svenska Demensregistret) som idag används av framför allt minneskliniker men även vårdcentraler och annan primärvård. Syftet med anslaget är att få fler särskilda boenden att ansluta sig. 

− Idag har 160 000 svenskar en demenssjukdom och gruppen ökar vilket innebär stora utmaningar för Sverige. Detta paket med satsningar inom demensområdet är en del av regeringens äldrepolitik. Vi behöver anpassa samhället bättre till människor med demens, säger äldreminister Åsa Regnér, i ett pressmeddelande.

Vid sidan av satsningen på kvalitetsregister har Socialstyrelsen fått i uppdrag att ta fram underlag till en nationell strategi kring demens. I regeringens demenspaket ingår även 1,8 milj kr till Svenskt Demenscentrum för att öka användningen av utbildningsmaterialet Nollvision – en demensvård utan tvång och begränsningar. "Nollvisionsambassadörer" ska verka för att förankra detta arbetssätt lokalt. Drygt 160 ambassadörer har utbildats och fler utbildningsdagar är inbokade under våren, bl a i Västernorrland.

Publicerad 2016-02-26
Senast uppdaterad 26 februari 2016 - 11:14Newspage © Svenskt Demenscentrum

 

 

Läs mer om

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår