Nya demensriktlinjer ute på remiss

Socialstyrelsen publicerar idag ett förslag till nya riktlinjer för demensvården. Bättre utbildad personal och mer dagverksamhet lyfts fram. Antalet rekommendationer är annars betydligt färre jämfört med gällande version.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom är en vägledning för beslutsfattare och yrkesverksamma på olika nivåer inom vården. De spänner över hela sjukdomsförloppet, från utredning till livets slut. Insatser och metoder som rekommenderas i olika skeden av demenssjukdomen bygger på aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Socialstyrelsens förslag som nu går ut på remiss är en reviderad version av 2010 års riktlinjer och baseras på delvis ny kunskap om demenssjukdomar. Utgångspunkten är dock som tidigare att alla insatser ska göras utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Det gäller allt i från utredning och uppföljning till läkemedelsbehandling och vård och omsorg.

De nya riktlinjerna innehåller mindre än hälften så många rekommendationer som i den gällande versionen, 73 jämfört med 157.

– En del av de åtgärder som togs upp i de tidigare riktlinjerna är redan rutinåtgärder inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, och ingår därför inte i de reviderade riktlinjerna. Några rekommendationer har vi slagit ihop. Förhoppningsvis kommer riktlinjerna nu att bli ännu tydligare och bidra till att ge bättre förutsättningar för de som jobbar med vård och omsorg av personer som har demenssjukdom, säger Stefan Brené, projektledare, i ett  vid Socialstyrelsen. 

Synpunkter på Socialstyrelsens förslag kan lämnas till och med den 31 mars 2017. En slutversion av riktlinjerna väntas till hösten 2017.

Läs mer om de nya riktlinjerna på Socialstyrelsens webb (nytt fönster)

 

 

Publicerad 2016-11-24
Senast uppdaterad 24 november 2016 - 15:26Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår