Ny webbutbildning om musik som omvårdnad

Musik är mer än underhållning. Att sjunga, nynna och tralla kan vara ett sätt att kommunicera och skapa relationer. För att stimulera användningen av musik i omvårdnadsarbetet håller Svenskt Demenscentrum, tillsammans med FoU Nordost, på att ta fram en ny webbutbildning.

Mötas i musik heter utbildningen och vänder sig till personal på äldreboenden och inom hemtjänst. Den är baserad på Musik som omvårdnad, ett projekt som FoU Seniorium (numera FoU Nordost) bedrev 2012–2014 och som handlade om att integrera musik i omvårdnaden av personer med demenssjukdom.

– I dag betraktas musik främst som en ”aktivitet” i demensvården, till exempel när personal och boende sitter och sjunger tillsammans. Men musik kan också vara en jagstärkande omvårdnadsinsats som underlättar många vardagliga möten och situationer för både boende och personal, säger musikterapeut Katarina Lindblad som lett arbetet med att utforma utbildningen.

En demenssjuk kvinna blir lugnare av att få lyssna på sin favoritmusik innan hon klär på sig. En man känner sig tryggare när personalen som hjälper honom med duschen samtidigt nynnar en vals av Evert Taube. Det är bara ett par exempel på hur musik kan användas i omvårdnadsarbetet.

– Syftet med utbildningen är att förmedla på vilka sätt musik kan integreras i den personliga omvårdnaden. Stor vikt läggs vid hur man gör en individuell kartläggning för att hitta rätt musik till rätt person vid rätt tillfälle. Musik ska ingå i levnadberättelsen och vara en del av det personcentrerade arbetet, säger Katarina Lindblad.

Musikalisk träning ingår inte i webbutbildningen, sådan är heller inte nödvändig betonar Katarina Lindblad. Däremot kan det finnas mentala spärrar som måste övervinnas.

– En del vårdpersonal är ovana att sjunga och nynna, eller också tycker de att det känns onaturligt att göra det på jobbet, i en omvårdnadssituation. Därför är det bra om så många som möjligt på arbetsplatsen kan gå webbutbildningen, säger Katarina Lindblad. 

Mötas i musik håller nu på att färdigställas och ska enligt planerna lanseras i början på nästa år. Den kommer att ta ungefär en timme att genomföra och blir, liksom Svenskt Demenscentrums ABC-utbildningar, avgiftsfri. Webbutbildningen delfinansieras av Vinnova.

Magnus Westlander

Läs Katarina Lindblads artikel om FoU-projektet » 

 

 

Publicerad 2015-10-28
Senast uppdaterad 28 oktober 2015 - 17:03Newspage © Svenskt Demenscentrum

Teamet bakom utbildningen

bild på teamet
Fr.v. Ingela Comeau (skådespelare), Yanan Li (fotograf), Boel Karlin (producent), Eva Brick (skådeseplare) och Katarina Lindblad (musikterapeut).

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår