Nollvision och språkstöd till Europa

Den 1-2 november ägder Alzheimer Europes stora konferens rum, denna gång i Köpenhamn. Som vanligt var det full uppslutning; personer med demenssjukdom och deras anhöriga mötte forskare, demensvårdsutvecklare beslutsfattare och representanter från intresseorgansationer från olika delar av Europa. Ämnesområdena spände över ett vitt fält, bland annat redogjordes för och diskuterades olika länders demensplaner.

Sverige representerade av såväl forskare som Demensförbundet och Alzheimer Sverige. Svenskt Demenscentrum presenterade två teman som mötte av både nyfikenhet och genuint intresse: arbetsboken Språkstöd till Demens ABC och utbildningspaketet Nollvsion, eller som den engelska titeln lyder: Vision Zero – For Dementia Care without Restraint.

Köpenhamnsdeklarationen
Förutom seminarier med olika teman anordnades för första gången en Nordisk workshop som bestod av personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Denna workshop utmynnade i Köpenhamnsdeklarationen. Läs mer på Demensförbundets webb (nytt fönster)

Olga Orrit presenterar Språkstöd

Olga Orrit, Svenskt Demenscentrum, presenterar Språkstöd till Demens ABC vid posterutställningen i Köpenhamn.

Publicerad 2016-11-02
Senast uppdaterad 02 november 2016 - 11:25Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår