Nytt kursprogram från Kunskapscentrum geriatrik

Kunskapscentrum geriatrikKunskapscentrum för geriatrik har kommit ut med ett nytt program med aktuella kurser. Bland nyheterna märks en tredje kurs i Geriatrik och demenssjukdomar – klinisk bild och omvårdnad. Kursen som introduceras till hösten vänder sig till sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biståndshandläggare, socionomer och chefer. Enligt önskemål från tidigare kursdeltagare fokuserar den på äldre personer som har flera olika sjukdomar och samtidigt kognitiv svikt.

Utbildningarna vid Kunskapscentrum för geriatrik är öppna för vårdpersonal i hela landet och ges vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Ladda ned kurskatalogen » (pdf, 9 sid)

Publicerad 2016-04-27
Senast uppdaterad 27 april 2016 - 13:09Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår