Kromosomfel ökar risken för alzheimer

Män som förlorat Y-kromosomen i en andel av sina blodceller löper större risk att drabbas av alzheimer. Det visar ny forskning från Uppsala universitet. Fyndet kan leda till utveckling av enkla test för att hitta män som tillhör riskgruppen.

Förlust av Y-kromosomen i en andel av blodcellerna kallas LOY på fackspråk. I Uppsalastudien förekom LOY hos cirka 17 procent av deltagarna som bestod av totalt 3200 män i åldrarna 37–96 år. Andelen med LOY ökade med stigande ålder.

Forskarna upptäckte att män som diagnosticerats med Alzheimers sjukdom hade en högre andel celler med LOY samt att förlust av Y-kromosomen var en markör för sannolikheten att utveckla sjukdomen under uppföljningsperioden. 

Bakom studien står Lars Forsberg, Jan Dumanski, både verksamma vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet, samt forskare från Frankrike, Storbritannien, USA och Kanada. 

– Jag fick idén till det här projektet när jag skrev vår första artikel om sambandet mellan förlust av Y-kromosomen och utvecklingen av cancer. När jag funderade på den process som kallas immunövervakning, det vill säga immunsystemets förmåga att under hela livet bekämpa uppkomsten av sjukdomar, såg jag att det är något som har studerats ingående för Alzheimers sjukdom och det slog mig att LOY skulle kunna vara inblandat även i denna sjukdom, säger Lars Forsberg i ett pressmeddelande från Uppsala universitet.

Idag baseras diagnos av Alzheimers sjukdom främst på identifiering av kliniska symptom. Utvecklingen av diagnostiska metoder för tidig upptäckt kan leda till strategier för att förhindra att sjukdomarna uppkommer redan innan symptomen utvecklas. Genom ett LOY-test skulle man kunna identifiera män med högre risk och därefter göra neurologiska undersökningar för att hitta tidiga demenssymptom.

Läs hela pressmeddelandet (nytt fönster)

Studien är publicerad i tidskriften American
Journal of Human Genetics
 (nytt fönster)

Publicerad 2016-05-25
Senast uppdaterad 09 juni 2016 - 14:17Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår