Kosttillskott stoppar inte demens

Varje år köper svenskarna kosttillskott och vitaminer för 2,7 miljarder kr. Många hoppas att de ska skydda mot demenssjukdom men det saknar stöd av forskningen på området.

bild på ginko bilobaDet är Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för geriatriska sjukdomar som hänvisar till en systematisk forskningsgenomgång från USA. Den visar att omega-3, ginko biloba och vitaminer som D eller B12 varken skyddar mot Alzheimers sjukdom eller lindrig kognitiv funktionsnedsättning (MCI). Även sojatillskott har studerats med samma resultat.

National Institute on Aging står bakom forskningsgenomgången som omfattar 38 kontrollerade studier med sammanlagt 70 000, i huvudsak, äldre deltagare. Resultaten som redovisas gäller doser som är anpassade för att täcka ett rekommenderat dagligt intag.

Forskarna konstaterar att många av studierna var bristfälliga med stora bortfall. Deras slutsats är att evidens i dag saknas för att sjukvården ska rekommendera användning av kosttillskott i syfte att minska risken för kognitiv sjukdom.

Läs mer på www.janus.se (nytt fönster)

Senast uppdaterad 07 januari 2019 - 16:32 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår