Ideellt arbete i centrum

omslag Äldre i CentrumVolontärer och ideella organisationer har kommit i rampljuset när järnvägsstationerna fyllts av familjer på flykt. Nu hakar tidskriften Äldre i Centrum på och fördjupar sig i de ideella och frivilliga insatser som ryms inom begreppet civilsamhället. Det senaste numret tar upp aktuell forskning kring äldre som både mottagare och aktiva givare.

Tidskriften innehåller även andra artiklar, bland annat om cirkus i demensvården. Läs mer » (nytt fönster)

Publicerad 2015-09-30
Senast uppdaterad 30 september 2015 - 15:08Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår