Socialstyrelsen föreslår bindande regler för demensvården

Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter för demensvård i särskilt boende. I förslaget betonas att boendeenheter där en person med demenssjukdom bor aldrig får lämnas obemannade. Däremot anges ingen exakt siffra för lägsta bemanningsnivå. 

 Socialstyrelsen utgår ifrån att det är behoven – inte bemanningen – som ska styra vilken omsorg de äldre får.

– Personer med demenssjukdom på äldreboenden har rätt att duscha, äta, gå ut eller lägga sig när de själva behöver. Ingen ska heller behöva ropa på hjälp utan att någon hör. Det är kommunernas ansvar att ge varje individ omsorg utifrån deras behov. För att kunna göra det måste det stå klart vad var och en behöver, men så är det inte alltid i dag, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm på Socialstyrelsens webbplats.

Några av de viktigaste punkterna i föreskrifterna är att:

  • Socialnämnden i varje kommun ska se till att alla särskilda boenden där personer med demenssjukdom bor har tillräckligt med personal för att ge varje individ den hjälp han eller hon behöver.

  • För att beräkna hur mycket personal som är tillräckligt måste socialnämnden ta reda på vilka insatser varje person behöver och fatta beslut om det. Det ska framgå vad insatserna får för praktisk betydelse för den enskilde. På så sätt blir det tydligt för alla inblandade, inklusive anhöriga, vilken hjälp den äldre har rätt till.

  • En boendeenhet där en person med demenssjukdom bor får aldrig lämnas obemannad.

  • Kommunerna måste skärpa kontrollen av alla särskilda boenden där personer med demenssjukdom bor, både de offentliga och de privata. Socialnämnden ska regelbundet följa upp hur varje enskild person har det och om personalen räcker till.

– Omsorgen ska styras av de äldres behov, inte av hur mycket personal det finns eller vilka tider personalen arbetar. Reglerna tydliggör hur äldreboenden där det bor demenssjuka personer måste vara bemannade för att leva upp till lagen, säger Anders Printz, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens förslag går nu ut på remiss. Föreskrifterna planeras sedan träda i kraft i januari 2013.

Publicerad 2012-04-02
Senast uppdaterad 10 september 2013 - 12:50Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår