EU-satsning för att förebygga demens

Vid sidan av läkemedelsprövningar får förebyggande åtgärder (prevention) en allt större plats inom demensforskningen. Att kunna flytta fram insjuknandet i tid betyder mycket, först och främst för den som till slut ändå drabbas av demenssjukdom. Men även trycket på samhällets vård och omsorg kan då öka i långsammare takt.

Nu startar EPAD, en stor europeisk studie finansierad med EU-medel och som involverar sammanlagt 36 patientorganisationer, läkemedelsbolag och forskningsinstitut, bland annat svenska Karolinska Institutet. EPAD, som står för European Prevention of Alzheimer`s Dementia Initiative, har som mål att rekrytera 6 000 volontärer i olika europeiska länder.

Deltagarna kommer att följas över tid och få genomgå medicinska undersökningar och utföra oika kognitiva tester. Forskarna hoppas på så sätt kunna identifiera nya tidiga tecken på alzheimer, redan innan de första symptomen visat sig.

Även effekten av olika förebyggande åtgärder ska studeras. I dag vet vi att till exempel sociala kontakter och fysisk aktivitet minskar risken för demenssjukdom. Genom att sätta in preventiva åtgärder i ett tidigt skede av sjukdomen tror forskarna att möjligheterna för att insjuknandet fördröjs ökar.

Den första EPAD-volontären är Julie Duffus från Skottland. Båda hennes föräldrar insjuknade i alzheimer och deltog också i forskningsstudier.

–  Därför är det viktigt att jag också spelar en roll. Jag hoppas mitt bidrag på något sätt ska hjälpa forskarna att hitta bättre diagnosmetoder och möjligheten att en dag förebygga sjukdomen, säger hon till Alzheimer Europe.

Magnus Westlander

Läs mer på EPAD:s webbplats »

Publicerad 2016-05-24
Senast uppdaterad 24 maj 2016 - 17:19Newspage © Svenskt Demenscentrum

 

 

Relaterad artikel
Träning kan förebygga minnesproblem

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår