Demensförbundet har valt ny styrelse

Demensförbundets styrelse

Den 14-15 november höll Demensförbundet kongress på Scandic Star hotell i Sollentuna. Representanter från 83 lokalföreningar var på plats då bland annat en ny styrelse valdes. Både ordförande Pär Rahmström och vice ordförande Carina Lindgren fick fortsatt förtroende under tre år framåt. Bland de nya styrelseledamöterna återfinns professor Lars-Olof Wahlund, en av landets ledande alzheimerforskare.   

Hela styrelsen presenteras på Demensförbundets webb (nytt fönster) 

 

Publicerad 2018-09-20
Senast uppdaterad 20 september 2018 - 11:09Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår