Biomarkörer värderas i stor studie

I en ny studie visar forskare vid Sahlgrenska akademin vilka biomarkörer som bäst kan identifiera Alzheimers sjukdom i ett tidigt skede. Forskarna har även utvecklat en stor databas för biomarkörer.

Biomarkörer är ämnen, i ryggvätska eller blod, som kan avslöja Alzheimers sjukdom redan innan symptomen uppträder. Ännu finns ingen fullständigt tillförlitlig metod men forskningen om biomarkörer går framåt. På sikt kan det leda till att alzheimerdiagnoser kan ställas i ett tidigt skede, något som är av stor vikt när nya läkemedel testas och senare börjar användas.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i en stor studie gått igenom cirka 5000 vetenskapliga artiklar som omfattar totalt närmare 17 000 patienter med Alzheimers sjukdom (drygt 13 000 i kontrollpersoner). Studien visar att T-tau, P-tau, Aβ42 och NFL i ryggvätska är mycket bra biomarkörer för att upptäcka patienter med Alzheimers sjukdom.

– Vi kan även visa att T-tau, P-tau, Aβ42 i cerebrospinalvätska (ryggvätska) är bra på att skilja ut de patienter med lättare kognitiv störning som kommer att utveckla Alzheimers sjukdom mot de som inte förvärras kognitivt, säger Bob Olsson, forskare vid Sahlgrenska akademin, på Göteborgs universitets webb.

Parallellt med studien har forskarna utvecklat en online-databas tillsammans med intresseorganisationen Alzforum. Den nya databasen AlzBiomarker samlar data om biomarkörer vid alzheimer och andra demensformer.

– Databasen samlar flera decenniers forskning om biomarkörer vid Alzheimers sjukdom. Den kommer att vara en ovärderlig hjälp för alla som forskar om alzheimer och öka chansen att finna framgångsrika läkemedel, säger Bob Olsson.

Studien är publicerad i Lancet Neurology online 8 april.

Till artikel i Lancet » (nytt fönster)

Läs mer på Gbg:s universitets webb » (nytt fönster)

L

Publicerad 2016-04-14
Senast uppdaterad 15 april 2016 - 15:05Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår