Vårdalstiftelsen efterlyser idéer till vårdforskning

Sitter du på en idé som kan förbättra vård eller omsorg men är osäker på om den är tillräckligt bra? Gör den nytta? Kan man koppla ett forskningsprojekt till idén?  Vårdalstiftelsen prövar nytt sätt, en idéefterlysning, för att identifiera samhällsrelevant och nytänkande forskning som bidrar till att ny kunskap appliceras i vård och omsorg. 

Med en idéefterlysning vill Vårdalstiftelsen uppmuntra nyfikenhet och kreativitet hos forskare och personer verksamma inom vård och omsorg. Idéefterlysningen är också en möjlighet för ännu inte etablerade forskare att skicka in sina idéer.
Stiftelsen inbjuder därför forskare, yrkesverksamma och andra intressenter att komma med idéer till vårdforskning där behoven är stora och det idag saknas tillräcklig kunskap inom områdena:
• Åldrandets utmaningar
• Organisation, politik och styrning i vården
• Barn och ungas hälsa och välbefinnande

Sista dag för att lämna in idéskiss är fredagen den 26 augusti 2011 kl 16.00.

                                                                                       Läs mer » (pdf 9 sid)

Publicerad 2011-06-16
Senast uppdaterad 16 juni 2011 - 16:05Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår