Vad tycker du om bemanningen i demensvården?

Socialstyrelsen arbetar med att ta fram bindande regler för bemanningen i särskilda boenden för personer med demenssjukdom. Nu vill myndigheten veta hur anhöriga, personal och demenssjuka uppfattar bemanningen i olika situationer.

Lämna dina synpunkter genom att besvara webbenkäten på Socialstyrelsens webbplats. Dina svar, som förblir anonyma, blir en del av underlaget i det fortsatta arbetet med att ta fram regler för bemanningen.

Gå till webbenkäten »

Publicerad 2011-09-15
Senast uppdaterad 15 september 2011 - 14:46Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår