Utvärderare lovordar Svenskt demenscentrum

Svenskt Demenscentrum har lyckats nå ut på nationell nivå och fyllt ett vakuum mellan forskning och praktik. Det anser Linköpings universitet i en utvärdering som överlämnats till regeringen.

Utvärderingen har beställts av Socialstyrelsen och letts av professor Lennart Svensson. Den bygger på bland annat intervjuer och enkäter (2450 besvarade) som sammantaget ger en mycket positiv bild av Svenskt Demenscentrums verksamhet.

Informationen anses tillförlitlig, lättillgänglig och till nytta, inte minst för många yrkesverksamma inom vård och omsorg. Hemsidans innehåll, struktur och utformning får höga betyg. Många utåtriktade aktiviteter har gjorts runt om i landet och genom webbutbildningen Demens ABC har Socialstyrelsens demensriktlinjer fått stor spridning. Hittills har 25 000 gått Demens ABC och nya webbutbildningar är under produktion.

Det finns en stor efterfrågan på kunskap om demenssjukdomar och Svenskt Demenscentrum har, enligt utvärderaren, fyllt ett vakuum som intermediär mellan forskning och praktik. Flera framgångsfaktorer lyfts fram: samarbetet med Silviahemmet, verksamhetens lokalisering i Äldreforskningens hus med närhet till utredare och forskare och den genuina förståelsen av uppgiften att sprida relevant evidensbaserad kunskap.

Svenskt Demenscentrum har drivits som ett projekt sedan 2008. Utvärderaren anser att det finns goda skäl för att centrumet ska få fortsätta att utveckla sin verksamhet i ett mer långsiktigt perspektiv. Bollen ligger nu hos Socialdepartementet som beslutar om fortsatt finansiering men Svenskt Demenscentrums ledningsgrupp har redan börjat skissa på en ny organisationsform.

Bild på Sven-Erik Wånell

 Sven-Erik Wånell

– Utvärderingen har fallit mycket 
väl ut, vilket vi är glada och stolta över. Nu vill vi ta ett första steg mot att
 bli ett permanent kunskapscentrum. Våra huvudmän, stiftelserna Silviahemmet
 och Äldrecentrum, har beslutat att Svenskt Demenscentrum ska bli en egen
 stiftelse, med en egen styrelse, säger Sven-Erik Wånell, direktör vid Stiftelsen Äldrecentrum.

Stiftelsebildandet beräknas vara klart till halvårsskiftet. Patient- och anhörigorganisationerna, Alzheimerföreningen och Demensförbundet, har erbjudits att utse
 var sin ledamot i den nya styrelsen men avböjt. Sven-Erik Wånell beklagar detta men betonar att det inte påverkar Svenskt Demenscentrums verksamhetsinriktning.

– Svenskt demencentrum kommer fortsätta att vara den
 självklara platsen att söka kunskap om
 demenssjukdomar och liksom tidigare fortsätta att stödja alla goda krafter, inte minst de 
båda patientorganisationerna i deras goda arbete.

Magnus Westlander

Publicerad 2012-01-24
Senast uppdaterad 24 januari 2012 - 14:15Newspage © Svenskt Demenscentrum

 
 
Bild på omslag 
 Ladda ned utvärderingen »
 (pdf, 45 sid) 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår