TV-inslag från Vigs ängar

SVT:s Rapport har besökt demensboendet Vigs ängar utanför Ystad. Här försöker man skapa en meningsfull vardag för de boende, just det som Socialstyrelsen betonar i sina nyligen publicerade Nationella riktlinjer för demensvården.

Se TV-inslag » (9,40 min in i Rapportsändningen)

Publicerad 2009-08-20
Senast uppdaterad 20 augusti 2009 - 12:38Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår