Orolig sömn kännetecknar vanlig demenssjukdom

Utåtagerande drömmar förekommer ofta vid Lewykroppsdemens. En ny studie tyder på att sådan sömnstörning är betydligt vanligare än andra symptom som förknippas med denna demenssjukdom.

Lewykroppsdemens är en relativt ny demensdiagnos som tillkom i slutet av 1980-talet. Patienten fäktar i sömmen är en vanligt sätt att beskriva den, något som understryks ytterligare av ny forskning från Mayo Clinic i Florida.

Vid undersökningar med magnetkamera framgick att 75 till 80 procent av männen med Lewykroppsdemens led av störd drömsömn (andelen för kvinnor var lägre). Denna typ av sömnstörning var fem gånger vanligare än hallucinationer och fluktuerande kognitiv förmåga som båda ingår som huvudsymptom i sjukdomens diagnoskriterier.

I en tidig fas kan Lewykroppsdemens vara svår att upptäcka. Att studera sömnbeteende med magnetkamera tror Floridaforskarna därför kan bidra till att man säkrare kan urskilja Lewykroppsdemens från andra demenssjukdomar. Bland alzheimerpatienter har endast mellan två och tre procent störd drömsömn. Forskarna betonar att många med störd drömsömn aldrig utvecklar Lewykroppsdemens.

Publicerad 2013-04-08
Senast uppdaterad 08 april 2013 - 15:29Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår