Stockholm satsar på Demens ABC

Webbtbildningen Demens ABC ska bli obligatorisk för all personal som arbetar med demenssjuka personer i Stockholms stad. Det framgår av ett pressmeddelande från Stockholms äldreborgarråd Joakim Larsson.

– Alla som kommer i kontakt med en demenssjuk person behöver utbildning i hur man ska agera och bemöta demenssjuka personer och deras anhöriga, säger han.

- Fler äldre vill kunna känna sig trygga i hemmet allt längre. Det ställer höga krav på kompetens inom hemtjänsten för att kunna möta äldres skiftande önskemål med omsorg av hög kvalitet på det sätt som passar varje enskild äldre bäst.

Demens ABC är en grundläggande webbutbildning från Svenskt Demenscentrum och bygger på Socialtyrelsens nationella riktlinjer. Demens ABC plus är en serie nya webbutbildningar som vänder sig till olika målgrupper, bland annat biståndshandläggare och primärvård. Alla utbildningarna är avgiftsfria och öppna för alla. Gå till Demens ABC » 

Läs pressmeddelandet » (nytt fönster)

Publicerad 2013-11-15
Senast uppdaterad 15 november 2013 - 16:42Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår