Sök stimulansmedel för riktlinjearbete

Nu är det dags för landets kommuner att söka statliga medel för implementering av de nationella demensriktlinjerna. Sista ansökningsdag är den 28 maj.

För andra året i rad fördelar Socialstyrelsen 25 miljoner kronor till kommuner som i samarbete med landstinget utvecklar och prövar modeller för att implementera demensriktlinjerna lokalt. Alla kommuner är välkomna att söka men de som redan påbörjat utvecklingsarbetet prioriteras. År 2011 fick 27 kommuner av 69 sökande ta del av statsbidraget.

Socialstyrelsens nationella demensiktlinjer utkom för snart två år sedan. Riktlinjerna bygger på en omfattande genomgång av forskning och beprövad erfarenhet och innehåller rekommendationer om insatser och metoder i olika skeden av demenssjukdomen.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats »
(nytt fönster)  

Publicerad 2012-04-16
Senast uppdaterad 16 april 2012 - 11:30Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår