Socialstyrelsen tar fram vägledning för bemanning

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram vägledning för bemanning av särskilt boende för personer med demenssjukdom. Det kommer dock inte att utmynna i några förändringar av de nationella demensriktlinierna som en riksdagsmajoritet röstat för.

I en artikel i Svenska Dagbladet skriver äldreminister Maria Larsson att kommunerna, som har ansvaret för personalbemanningen i det särskilda boendet, har fått stora belopp av regeringen för att klara välfärdens kärnverksamhet. Men "situationen kräver ytterligare åtgärder", anser hon och hänvisar till Socialstyrelsens nattliga räd på närmare 100 demensboenden i höstas. Den visade att äldreboendet i Piteå, där SVT:s Uppdrag granskning tidigare avslöjat allvarliga brister, inte var något undantag. Sex av tio granskade boenden hade för låg nattbemanning, enligt Socialstyrelsen.

Redan före jul ställde sig en riksdagsmajoritet bakom motioner som gav Socialstyrelsen i uppdrag att komplettera sina nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom med riktlinjer för bemanning. Regeringspartierna röstade då nej till förslagen.

Nu går regeringen oppositionen till mötes men bara delvis. Maria Larsson medger att hon "tänkt om" och att det behövs en tydligare statlig vägledning om bemanning. Men Socialstyrelsens nya uppdrag handlar inte om att ta fram nya, reviderade demensriktlinjer. Socialstyrelsen är expertmyndigheten som tar fram nationella riktlinjer genom en kontrollerad process. Rekommendationerna baseras på vad kunskapsläget medger – inte vad politiken önskar.

I de nyligen framtagna demensriktlinjerna sägs inget om bemanningsnivåer eftersom kunskapsunderlaget ansågs otillräckligt för att kunna utfärda sådana rekommendationer. (Det fanns dock experter med avvikande uppfattning red anm). Men riktlinjerna revideras regelbundet och, påpekar Maria Larsson, "ingenting hindrar att bemanningsfrågan tas upp igen när kunskapsläget så tillåter".

Socialstyrelsens uppdrag med att ta fram vägledning för bemanning ska vara klart senast den 15 augusti 2011.

Magnus Westlander

Publicerad 2011-02-25
Senast uppdaterad 24 februari 2011 - 15:48Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår