Utbredd oro för alzheimer

En ny SIFO-undersökning visar att nästan varannan person över 50 år oroar sig för att få Alzheimers sjukdom. Mer än var tredje person oroar sig för att någon nära anhörig ska drabbas. Att vara utlämnad till omgivningen – eller att inte känna igen den – är det som oroar mest. Undersökningen är beställd av läkemedelsbolaget Pfizer.

Magnus Westlander

Publicerad 2009-09-21
Senast uppdaterad 21 september 2009 - 16:30Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår