Regler om bemanning kommer nästa sommar

Socialstyrelsen håller på att ta fram bindande regler för bemanningen inom demensvården. De nya föreskrifterna ska tas fram i dialog med olika intressenter och beräknas vara klara sommaren 2012.

– Lagens krav på god kvalitet har inte räckt. Regelverket behöver förtydligas. Därför tar vi fram föreskrifter med bindande regler om socialnämndernas ansvar när det gäller bemanning, säger avdelningschef Anders Printz i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen.

De nya föreskrifterna kommer inte att innehålla krav på exakt antal anställda. Kvaliteten är det som ska avgöra om man bryter mot reglerna. Om säkerheten och tryggheten brister ska det inte vara möjligt att gömma sig bakom att man har ett visst antal anställda.

– God kvalitet hänger på många saker, utöver antal även personalens kompetens, ledarskapet, lokalernas anpassning och hur allvarligt sjuka de äldre i gruppen är, säger Anders Printz.

Möjliga krav i de nya föreskrifterna kan vara tillräcklig bemanning för att ingen demenssjuk ska lämnas ensam under någon del av dygnet eller för att varje person med demenssjukdom ska ges ett meningsfullt innehåll i vardagen.

Socialstyrelsen är angelägna om att anhöriga vill bidra och hjälpa till att identifiera områden som bör omfattas av reglerna. Därför ska föreskrifterna tas fram i en öppen dialog med olika intressenterna. Möjligheten att inhämta anhörigas svar på olika frågor via webben ska prövas. En referensgrupp med företrädare för anhörigorganisationer, professionella organisationer och företrädare för huvudmännen kommer att tillsättas. Förslagen kommer sedan att skickas ut på remiss.

Bemanningen inom demensvården har länge varit ett hett debattämne. Socialstyrelsens nattliga tillsyn i oktober 2010 visaded att sex av tio demensboenden var obemannade under delar av natten. Ett par månader senare röstade riksdagen igenom en motion som krävde riktlinjer för bemanning.

Magnus Westlander

 

Publicerad 2011-08-15
Senast uppdaterad 15 augusti 2011 - 11:38Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår